Eurogarant Lakering

Eurogarant skilt

Certificering af Lakeringsværksteder

At lakere en bil korrekt, kvaliteten og det visuelle sikres, er grundlaget for certificeringsprocessen. Som Eurogarant værksted forpligter man sig ikke kun til at lakere i forhold til lakleverandørens eller bilfabrikkens forskrifter, men sørger også for en løbende efteruddannelse af personale, både ledelsesmæssigt  såvel som fagligt.

Standarden tager udgangspunkt på følgende områder:

 • Fysiske installationer
 • Lakeringsspecifikationer (OE/Lakimportør)
 • Lovmæssige eftersyn og arbejdsmiljø
 • Efteruddannelse og viden
 • Virksomhedskvalitet
 • Kundehåndtering
 • Garanti på det udførte arbejde

Som Eurogarant lakeringsværksted bliver man ikke kun en del af over 6000 værksteder i Europa, men anses også som værende en del af eliten.

Eurogarant certificeringen tager ikke kun udgangspunkt i det faglige arbejde, men sikrer også at kvalitetsbegrebet forplanter sig i hele virksomheden, så ledelses- og arbejdsprocesser optimeres og omkostninger sænkes. Dermed har et Eurogarant værksted mulighed for at sikre en løbende udvikling og optimering af den interne struktur.

Certificeringen består af flere processer:

 • FDM audit gennem særligt uddannet personale.
 • Lovpligtige kontroller.
 • Norsk Veritas stikprøvekontrol af FDM audit under ISO 9001.
 • Flere årlige kontroller af det udførte arbejde.
 • Fokus på kundehåndtering.
 • Fokus på ledelsesprocesser.

Markedsføring

Markedsføring overfor slutkunder og forsikringsselskaber er et vigtigt element i Eurogarant systemet. Et Eurogarant værksted tilbyder tryghed for kunden gennem gennemsigtige processer og korrekt udført arbejde. Markedsføringstiltag aftales blandt andet i Eurogarant Forum, hvor Eurogarant værksteder mødes.

 

Vil du vide mere, så kontakt Eurogarant Danmark