Eurogarant Karrosseri

Eurogarant skilt

Certificering af karrosseriværksteder

At reparere en bil korrekt, så sikkerheden i bilen fastholdes, er grundlaget for certificeringsprocessen. Som Eurogarant værksted forpligter man sig ikke kun til at reparere biler korrekt i henhold til bilfabrikantens forskrifter, men sørger også for en løbende efteruddannelse af personale, både ledelsesmæssigt  såvel som fagligt.

Standarden tager udgangspunkt på følgende områder:

 • Udstyr og værktøj
 • Reparationsvejledning
 • Lovmæssige eftersyn og arbejdsmiljø
 • Efteruddannelse og viden
 • Virksomhedskvalitet
 • Kundehåndtering
 • Garanti på det udførte arbejde

Som Eurogarant karrosseriværksted bliver man ikke kun en del af over 6000 værksteder i Europa, men anses også som værende en del af eliten.

Eurogarant certificeringen tager ikke kun udgangspunkt i det faglige arbejde, men sikrer også at kvalitetsbegrebet forplanter sig i hele virksomheden, så ledelses- og arbejdsprocesser optimeres og omkostninger sænkes. Dermed har et Eurogarant værksted mulighed for at sikre en løbende udvikling og optimering af den interne struktur.

Certificeringen består af flere processer:

 • FDM audit gennem særligt uddannet personale.
 • Teknologisk Institut kontrol af udstyr og værktøj i henhold til Eurogarant specifikationer.
 • Norsk Veritas stikprøvekontrol af FDM audit under ISO 9001.
 • Flere årlige kontroller af det udførte arbejde.
 • Fokus på kundehåndtering.
 • Fokus på ledelsesprocesser.

Markedsføring

Markedsføring overfor slutkunder og forsikringsselskaber er et vigtigt element i Eurogarant systemet. Et Eurogarant værksted tilbyder tryghed for kunden gennem gennemsigtige processer og korrekt udført arbejde. Markedsføringstiltag aftales blandt andet i Eurogarant Forum, hvor Eurogarant værksteder mødes.

 

Vil du vide mere, så kontakt Eurogarant Danmark